BESTWAY® tillverksgaranti

Bestway erbjuder kundservice enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och den nationella lagstifningen.

De kategorier som omfattas av kundcenter är: pooler över mark, span, professionella båtar, filterpumpar, sandfilter och elektriska utrustningar.

För att ta emot information om våra produkter eller skicka or submit a warranty claim, besök https://www.bestwaycorp.se/support/indexoch fyll i alla nödvändiga uppgifter. Eller kontakta ditt lokala servicecenter för kunder https://www.bestwaycorp.se/support.

Förbered följande dokument innan för att göra din begäran så lätt och snabb som möjligt:

- Inköpsbevis

- Bild på skadan

- Partinummer

VIKTIGT:

Bestway reparerar eller ersätter endast DEN DELEN SOM ÄR SÖNDER, INTE HELA SETET.

Bestway förbehåller sig rätten att kräva att föremålet skickas in för vidare test.

För att på bästa sätt kunna hjälpa till, ber vi er att se till att alla uppgifter som anges är kompletta.

Bestway står ensam ansvarig för allting som följer av tillämpade lagar och kontraktsförpliktelser (exempel: art. 3,4,5 direktivet 1999/44/EG).

I enlighet med artikel 2 i direktivet kommer Bestway inte att byta ut några produkter som anses ha blivit skadade genom försummelse eller att de har använts utanför ägarmanualens riktlinjer.

Bestway®s garanti täcker tillverkningsfel som upptäcks vid uppackning av produkten eller under användning, inom dess användningsområden och med respekt för varningar och instruktioner som anges i användarmanualen. Den här garantin tillämpas enbart på produkter som inte har modifierats av tredje part. Produkten måste förvaras och hanteras i enlighet med tekniska rekommendationer.

FÖR FAQ, MANUALER, FILMER OCH RESERVDELAR, BESÖK VÅR SUPPORTSIDA: www.bestwaycorp.se/support.

FILMER FINNS ÄVEN TILLGÄNGLIGA PÅ VÅR BESTWAY-KANAL PÅ YOUTUBE: www.youtube.com/user/BestwayService.